KAT-Logistics Oy

Transporter till Finland och Skandinavien

KAT-Logistics Oy erbjuder transporttjänster för både stora och små företag. Vi betjänar med en mångsidig fordonspark i Finland och Skandinavien.

Vi har både modulkombinationer samt påhängskombinationer från FRC-certifierade fordon till kapellbilar. Vi strävar efter att uppmärksamma våra kunders specialbehov, varför vi också utvecklar vårt fordonsutbud enligt önskemål och behov.

Vi erbjuder kundinriktad betjäning och väljer med erfarenhet rätta lösningar för kundernas behov.

Säkerheten är det främsta målet med våra transporter

Med moderna fordon som underhålls regelbundet strävar vi efter perfekt driftsäkerhet. Därtill ser vi till att våra förare har kunskap om korrekt lastning, förankring och surrning av last samt kundservice. Vår personal bemöter kundens behov med respekt och expertis utan att göra avkall på säkerheten.

Bekanta dig med våra tjänster:

Bulktransporter
Temperaturkontrollerade transporter

Ta kontakt med oss, så diskuterar vi era transportbehov!