KAT-Logistics Oy

Punktliga bulktransporter till olika behov

Enhetliga logistiska lösningar från små leveranser till stora transporter. Vi transporterar varor för pappersindustrin, material för såg- och byggnadsindustrin samt reservdelar för industrin. Typiska varor är flis i säckar eller på lastpallar, sågvaror samt papper, cellulosa och stål.

Vi transporterar också bulkgods för jordbruksbranschen. Såväl jordbruksmaskiner, gödsel som spannmål på lastpallar kan transporteras med våra fordon.

Vi tar hand om hela leveranskedjan från godshantering till magasinering och distribution. Vi kör bulktransporter såväl för företag som privatpersoner.