KAT-Logistics Oy

Temperaturkontrollerade transporter kräver särskild noggrannhet

Vi kör livsmedelsindustrins och handelns temperaturkontrollerade transporter pålitligt. Vi transporterar frys- och färskvaror, fisk och kylvaror.

Våra FRC-certifierade fordon och aggregat för temperaturkontroll garanterar, att varorna transporteras i rätt temperatur. Aggregaten för temperaturkontroll möjliggör både en noggrann uppföljning av temperaturen under transporten samt verifiering av denna efter transporten.

Därtill garanterar våra förares yrkesskicklighet att de specialåtgärder som transporterna kräver tas i beaktande. Samma förare har hand om varorna från lastningen till destinationen och avlastningen. Temperaturen i våra fordon kan regleras på en bred skala: -Från -20 grader till +20 grader, vilket garanterar att varorna förvaras rätt under transporten. Vi levererar livsmedlen färska och oskadda.