KAT-Logistics Oy

Nordfinländska transporttjänster

Vi erbjuder pålitliga och moderna logistiktjänster för företag inom industrin och handeln. Våra flexibla lösningar täcker hela transportkedjan. Kundinriktad betjäning i Finland och Skandinavien.

Vi transporterar era produkter med expertis!